Mautic – first steps is the first part of the course prepared in the Polish language version to teach Poilsh users Mautic Marketing Automation.
Mautic is one of the most widespread and popular MA systems in the world.

With the first part of the course you will have the necessary knowledge to implement email campaigns using the already configured system. After this course you will be able to start implementing the first email campaigns giving yourself time to learn other, including more advanced “nooks and crannies” of the system in subsequent courses.

This course is available on our partner’s site.


Mautic – pierwsze kroki to pierwsza część kursu przygotowanego w polskiej wersji językowej umożliwiająca poznanie systemu typu Marketing Automation – Mautic.
Mautic to jeden z najbardziej rozpowszechnionych i popularnych systemów MA na świecie.

Dzięki pierwszej części kursu posiądziesz niezbędną wiedzę aby realizować kampanie email z wykorzystaniem skonfigurowanego już systemu. po tym kursie będzie można  zacząć realizować pierwsze kampanie email dając sobie czas na poznanie innych, w tym bardziej  zaawansowanych “zakamarków” systemu w kolejnych kursach.